Na kraju zamenjena baterija vracen shield i sad radi kao prvog dana.