Na ipadu moga sina koji je star skoro 6 godina odnedavno se pojavile vertikalne linije na ekranu. Pretpostavljam da ekran postepeno crkava.
Da li se isplati popravka?