Pozz pitanje
Iphone 7 iz naslova
sagovornik me nekad čuje nekad ne
na diktafonu snimljeni zvuk šušti kao da ga ne registruje