Slazem se, tako ce i biti samo sam mislio da je manja cena