U suštini je sve rečeno u naslovu. Da li je moguće preko X-sim ili R-sim otključati iPhone 7+ kupljen u SAD, zaključan na T-Mobile, a da se onda koristi 4G kartica?