Postoji li način da se prva nedelja u godini podesi po evropskom računanju (nedelja u kojoj je prvi četvrtak u godini je prva nedelja u godini)?
Jedna od opcija je da se za default postavi ISO 8601, ali kako njega dodati.
Govorim o non JB telefonu na IOS 10.2.