PDA

View Full Version : Kodi Krypton i gledanje filmova sa url adresasmera
27-02-2017, 18:18
Na Youtube Soloman objasnjava kako da se u okviru novog Kodija Krypton ubace url adrese za gledanje filmova i TV serija. Dao je i neke adrese koje treba uneti.
https://youtu.be/jT1F7FmwChc