PDA

View Full Version : UMP adonsmera
19-10-2016, 19:14
Instalirajte u okviru Kodija UMP (Universal Media Provider) adon koji se nalazi u okviru Fusion-XBMCrepos-English-Boogie repo. Kad instalirate Boogie repo, onda na video adons, pa aktivirajte UMP adon. Ima najnovije filmove i TV serije.