PDA

View Full Version : Chameleon bootloader - osnovenoname
12-11-2012, 12:42
http://img145.imageshack.us/img145/5278/chameleonbootloader.jpg


Ova tema je namenjena osnovnom alatu za pokretanje bilo kog OS X-a na PC hardveru, Chameleon bootloaderu.
Na dnu teme ćete naći linkove za download najnovijeg Chameleon-a. Najbolje je da koristite instalere, jer će on da instalira sve potrebne fajlove na prava mesta. Takođe, poželjno bi bilo da imate i Extra folder. On se nalazi u root-u drajva:


http://img217.imageshack.us/img217/9016/extensionsx.png


U njemu se, između ostalog, nalazi Extensions folder, u kome su smeštene svi kextovi, najčešće modovani, za pokretanje sistema, a koji su dodatak originalnom Extensions folderu u System/Library folderu.


Takođe, veoma bitan deo Extra foldera je org.chameleon.Boot.plist fajl. U njemu se nalaze sva podešenja koja su neophodna za podizanje sistema.


http://img838.imageshack.us/img838/2253/orgchameleonbootplist.png
Njih možete ručno da dodajete ili da koristite neki alat kao što je Chameleon Wizard.


U narednom delu ću opisati neke od najosnovnijih boot komandi.

Treba napomenuti, da naredne komande unosite na Chameleon boot screenu, tako što označite strelicom svoj drajv i jednostavno kucate željenu naredbu. On a će se pojaviti u dnu ekrana.


http://img96.imageshack.us/img96/4544/030chameleonbootloader4.jpg


Pa da počnemo:


-v


Osnovna komanda, kako za početnike tako i za naprednije korisnike. Kucanjem -v uključuje se "verbose mode", odnosno prikazuje se svaki aktivan proces pri podizanju Mac OS X-a. Ona je bitna jer u slučaju problema pri boot-u, može se videti šta je napravilo taj problem. Ako je to slučaj, obavezno slikati ekran i okačiti u odgovarajućoj temi.


-x


Ova komanda uključuje "safe mode". To znači da sistem ignoriše sve kext-ove i boot podešenja, osim onih koji su apsolutno neophodni za podizanje sistema. Ova komanda je veoma korisna ako pokušavate da podignete Mac OS X na računaru koji nije u potpunosti kompatibilan sa OS X-om. Takođe ako ste instalirali neki kext koji je napravio problem, ova komanda će ga ignorisati i kada dođete do GUI-a, možete izbrisati sporni kext, uraditi repair permissions i ostale radnje.


-F


Ova komanda ignoriše neke dodatne boot parametre, koje ste uneli, a koje su napravile problem pri podizanju sistema.


-f


Pomoću -f komande možete ignorisati kext caches pri podizanju sistema. Ako niste instalirali kext kako treba, tj. ako niste odradili repair permissions, rebuild mkext/cache, kext cache će biti oštećen i sistem najverovatnije neće moći da se podigne. Uz malo sreće, ova komanda će rešiti taj problem. Iako je kext cahce zamenjen sa kernel cache-om u Lion-u i Mountain Lion-u, ova komanda i dalje može pomoći da se podigne sistem.


UseKernelCache=Yes


Lion i Mountain Lion mogu da koriste kernel cache da instaliraju kextove, što za posledicu ima značajno brže podizanje sistema. Pošto je kernel cache isključen po default-u, on se može uključiti za naredbom UseKernelCache=Yes. Ako želite da koristite ovu naredbu, morate imati u vidu da ćete sve kextove morati da prebacite iz Extra foldera u S/L/E folder, kako bi on a funkcionisala.
Problemi sa grafičkom kartom


PciRoot=1


U velikoj većini slučajeva sistemi sa nvidia grafičkim kartama će moći da se podignu samo sa PciRoot=1 boot parametrom. Isto tako, sistemi sa AMD kartama će najčešće koristiti PciRoot=0.
Ako pri instalaciji vaš ekran pobeli ili se sistem automatski restartuje, PciRoot=1 bi trebalo da reši taj problem.


GraphicsEnabler=No


Ako prethodna komanda nije pomogla, GraphicsEnabler=No bi trebalo da reši problem nepokretanja instalera zbog grafičke karte. Ovu naredbu treba koristiti samo ako PciRoot=1 nije pomogla. Takođe treba imati u vidu da Mountain Lion neće pokrenuti sistem bez grafičke podrške, jer više ne postoji VESA podrška. To u suštini znači da je jedino rešenje da zamenite vašu grafičku sa nekom koja je podržana, ili da nađete neki alternativni način da je pokrenete ako GraphicsEnabler nije u stanju da je pokrene.


npci=0x2000
npci=0x3000


Ako pri podizanju sistema ili instalera, Mac OS X zakoči na [PCI Configuration Begin] , jedna od ove dve komande bi trebalo reši taj problem.
Ako imate problema sa USB uređajima, naredne komande bi trebalo da reše taj problem:


USBBusFix=Yes


Ova naredba bi trebalo da reši gotovo sve probleme sa USB uređajima. Npr. ako imate matičnu ploču koja nije u stanju da podigne instaler ili sistem sa recimo Legacy USB opcijom, ova naredba je pravo rešenje za vas.


EHCIacquire=Yes


Ako prethodna naredba ne reši EHCI probleme, u slučaju da u verbose mode primetite da koči na tom mestu, upotrebite ovu naredbu.


UHCIreset=Yes


Rešava UHCI probleme. Kombinacijom ove tri naredbe bi teoretski trebalo da rešite gotovo sve USB probleme na boot-u.


cpus=1


Ovom komandom ograničavate Mac OS X da koristi samo jedno jezgro procesora. Najčešće se koristi da bi se pokrenuo recimo Snow Leopard na hackintoshu sa AMD procesorom. Ovu komandu ne treba koristiti ako ste instalirali legacy kernel.


busratio=20


(Umesto broja 20 stavite vaš busratio) Najčešće se koristi ova opcija kada instalirate Mac OS X na procesoru koji nije podržan. Evo spiska najčešće korišćenih busratio parametara:


http://img231.imageshack.us/img231/4928/busratio.jpg

debug=0x100
debug=0x144


Ove naredbe uključuju debug mode. Ako koristite bilo kojju od ovih naredbi, i Mac OS X dobije kernel panic, videćete debug ekran umesto poruke "You need to restart your computer"Iako je ovaj spisak sasvim dovoljan da reši većinu problema sa podizanjem Mac OS X uz pomoć Chameleon bootloadera, on će biti proširivan po potrebi.Za najnoviji Chameleon bootloader, idite na ovu adresu:


http://www.osx86.net/cat/2-bootloaders.html

ili


http://chameleon.osx86.hu


Chemeleon wizard:


http://cl.ly/Ei7w

ili


http://www.osx86.net/view/1713-chameleon_wizard_3.1.html