PDA

View Full Version : iPhone Explorerkriket
13-08-2009, 17:37
Omogućava pregledanje i drag&drop prebacivanje fajlova sa PC/Mac na iPhone i obratno, baš kao Windows Explorer na USB stikove, diskove itd.

Verzija za Win:

http://www.iphone-explorer.com/release/iPhoneExplorerWin_07.zip

Verzija za Mac:

http://www.iphone-explorer.com/release/iPhoneExplorer_b106.zip

Homepage:

http://www.iphone-explorer.com/